TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKI

Niniejsza strona internetowa nie gromadzi danych osobowych w plikach cookies. Jednocześnie informujemy, że serwis www.apebp.pl korzysta z usługi Google Maps w zakładce kontakt, która tworzy zewnętrzne pliki cookies służące analizie korzystania z usługi Google Maps, zgodnie z polityką prywatności Google.

A A A

Usługi

Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą usług jakie możemy Państwu zaproponować z zakresu projektowania, programowania, serwisu urządzeń elektrycznych i automatyki, pomiarów i badań odbiorczych oraz doradztwa.

• Projektowanie:

- systemów automatyki przemysłowej oraz napędów i AKP

- systemów przeciwpożarowych

- układów pomiarowych przystosowanych do transmisji danych
- procesów technologicznych
- automatyki pojedynczych szaf i urządzeń elektrycznych
- instalacji elektrycznych domków jedno i wielorodzinnych oraz modyfikację i modernizację istniejących instalacji


• Serwis układów sterowania i napędu:

Serwisujemy procesy technologiczne

• Wykonanie oprogramowania:

- systemów automatyki PLC
- wizualizacyjnego SCADA oraz pomoc techniczną i doradztwo

• Wykonywanie systemów sterowania i napędów "pod klucz"

Wykonujemy automatykę klimatyzacji i prowadzenia uprawy pieczarek, boczniaka wykorzystując automatykę firm Fancom i Bielmo

• Kompletację dostaw
• Szafy sterownicze (układy sterowania procesami technologicznymi)
• Rozdzielnie elektryczne niskiego napięcia (NN)
• Rozdzielnie elektryczne średniego napięcia (SN)
• Automatykę do bram i garaży
• Obwody z półprzewodnikowymi układami rozruchowymi (soft-start) oraz przemiennikami częstotliwości


• Instalacje:

- elektryczne przemysłowe oraz w budownictwie mieszkaniowym
- elektroenergetyczne i kablowe
- oświetleniowe zewnętrznego i wewnętrznego
- elektrycznych systemów ogrzewania
- sygnalizacji przeciw pożarowej
- klimatyzacji i wentylacji
- uziemiające, wyrównawcze, odgromowe i ochrony przeciw-przepięciowej
- sieci komputerowych
- sygnalizacyjne
- przywoławcze
- sygnalizacji stężenia CO2 i O2
- automatyki przemysłowej

• Wykonywanie analiz:

-wyższych harmonicznych
-pracy sieci elektrycznej w celu eliminacji deficytu mocy biernej oraz projektowanie i montaż urządzeń kompensujących

• Pomiary ochronne instalacji elektrycznych:

- skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim instalacji i urządzeń elektrycznych
- skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim obwodów silnoprądowych miernikiem impedancji pętli zwarcia
- kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach budowlanych, zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994, art. 62, ust. 1, pkt. 2
- rezystancji uziemień i instalacji odgromowych
- rezystancji izolacji i próby napięciowe rozdzielni niskiego i średniego napięcia (NN i SN)
- temperatury urządzeń rozdzielni niskiego i średniego napięcia

• Układy:

- regulacji automatycznej parametrów: ciśnienia, przepływu, temperatury i poziomu
- układy sygnalizacji alarmowej

• Badania odbiorcze:

- instalacji elektrycznych, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000
- maszyn i urządzeń, zgodnie z PN-EN 60204-1
- urządzeń techniki informatycznej, zgodnie z PN-EN 60950:2000
- przyrządów pomiarowych i automatyki, zgodnie z PN-EN 61010-1

• Badania jakości napięcia:

-pomiary spadków, wahań i zapadów napięcia mikroprocesorowym
rejestratorem napięć, prądów, mocy i widma
- pomiary zawartości harmonicznych w sieciach elektrycznych

• Kompensacja mocy biernej

-Rozdzielnica z wbudowaną automatyczną dławikową i baterią kondensatorów

• Badania odbiorcze:

- badania odbiorcze instalacji elektrycznych, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000
- badania odbiorcze maszyn i urządzeń, zgodnie z PN-EN 60204-1
- badania odbiorcze urządzeń techniki informatycznej, zgodnie z PN-EN 60950:2000
- badania odbiorcze przyrządów pomiarowych i automatyki, zgodnie z PN-EN 61010-1
- badania jakości napięcia: pomiary spadków, wahań i zapadów napięcia mikroprocesorowym rejestratorem napięć, prądów, mocy i widma
- kompensacja mocy biernej
- pomiary zawartości harmonicznych w sieciach elektrycznych i ich komputerowa analiza
- transformatorów energetycznych
- instalacji separowanych
- izolacji stanowisk
- kabli niskiego i średniego napięcia (NN i SN)

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.