Bezpieczeństwo

Tam, gdzie ludzie przebywają w pobliżu maszyn (np. na produkcji), maszyny muszą być wyposażone w techniczne urządzenia ochronne. Szeroko rozpowszechnionym środkiem zabezpieczającym człowieka, maszynę i środowiska przed zagrożeniami jest rozkazowe urządzenie zatrzymania awaryjnego STOP AWARYJNY realizowany za pomocą Modułów i Sterowników Bezpieczeństwa, W zależności od potrzeby wykorzystuje się również cięgniowe wyłączniki i wyłączniki z kluczem języczkowym oraz kurtyny i maty bezpieczeństwa.

Pamiętajmy, że urodziliśmy się bez części zamiennych

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane i budowane, aby zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy.