Jastrowie

Pieczarkarnia w Jastrowiu 12 tuneli uprawowych

System automatyki firmy Label