P-Poż

Celem stosowania instalacji sygnalizacji pożarowej w obiektach przemysłowych jak również budynkach zamieszkana zbiorowego i użyteczności publicznej jest ochrona życia oraz mienia i środowiska. Systemy sygnalizacji pożarowej mają za zadanie

 

– Automatyczne wykrywanie pożarów

– Zaalarmowanie ludzi o grożącym niebezpieczeństwie

– Uruchomienie urządzeń przeciwpożarowych

– Powiadomienie Straży Pożarnej poprzez jednostki moniturujące