Pomiary

Pomiary ochronne.

Pomiary odbiorcze pomiary uziemień oraz pomiary ochrony przeciwporażeniowej. Badania wyłączników różnicowoprądowych, zabezpieczeń, uziomów, instalacji odgromowych oraz izolacji przewodów, silników, transformatorów R15/R60 . Pomiary parametrów zasilania, harmonicznych. Okresowe badania spawarek, zgrzewarek, silników elektronarzędzi.

Pomiary parametrów zasilania.

Pomiary parametrów zasilania, harmonicznych. Badanie układów SZR. Analiza współczynnika cos φ

Pomiary oświetlenia.

Badania parametrów oświetlenia na stanowiskach pracy zgodnie z normą PN-EN 12464-1 i PN-EN 12464-2 oraz przepisami Kodeksu Pracy. (Ust.Z dn.26.06.1974 z p/z Kodeks Pracy Dział 10 rozdz. 3 Art 227, $-1).

Nadzory inwestorskie i protokoły odbiorcze.

Wystawiam oświadczenia o zakończeniu budowy – instalacji elektrycznej. Oferuję budowlane nadzory inwestorskie obiektów. Wpisy do dzienników budowy.

Protokoły z pomiarów.

Zapewniamy profesjonalne protokoły z badań zawierające tabele wynikowe, podstawę normatywną.