Program dofinansowania przedsiębiorstw

W ramach programu obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy firna Automatic Power Energy pomaga w projektach inwestycyjnych

1. Projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym w szczególności realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie bhp. Identyfikacja zagrożeń. wykonanie pomiarów czynników szkodliwych oświetlenia. Opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na miejscu pracy.

2. Projekty inwestycyjne, które odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych).

3. Projekty doradczo-inwestycyjne, łączące działania powyższych projektów (pkt. 1 i 2)

4. Zakup i instalacja automaatyki zabespieczajacej przed uruchomieniem, wyłaczników cięgniowych i wyłaczników bezpieczeństwa, optoelektrycznych urządzeń ochronnych, oburęcznych urządzeń sterujących i blokujących, instalacji ostrzegania przed uruchomieniem. W ramach projektu wykonujemy modernizacje linii technologicznych majacej na celu poprawę BHP przy urzadzeniach, maszynach i liniach technologicznych.

 

PROGRAM JEST ADRESOWANY DO wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.