Skurcz

Pieczarkarnia w Skurczu 6 tuneli uprawowych

Sustem uprawy pieczarek firmy Fancom.