Ujęcia wody

Ujęcie i uzdatnianie wody w miejscowości Wysoka.