Układy Pomiarowe

Zakup energii od nowego lub dotychczasowego sprzedawcy energii po korzystniejszych cenach uwarunkowany jest przystosowaniem obecnych układów kontrolno-pomiarowych do transmisji danych.

Zasada TPA (z anielskiego Third Party Access) – zasada polegająca na udostępnieniu przez właściciela bądź operatora infrastruktury sieciowej stronom trzecim. Odbiorca końcowy ma wtedy prawo dokonywania swobodnego wyboru dostawcy. Modernizacja układu z dostosowaniem go do TPA jest niezbędna żeby móc korzystać z dostępu do Rynku Energii – zakupić ją na innych niż dotychczasowych zasadach. Właściciel układu pomiarowego składa do odpowiedniego mu Rejonu Energetycznego wniosek o określenie warunków technicznych w zakresie dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych.

 

Firma AUTOMATIC POWER ENERGY zajmuje sie kompleksowym dostosowaniem układów kontrolno-pomiarowych. W tym celu przeprowadza wizję lokalną na obiekcie, w którym znajdują się układy pomiarowe oraz przeprowadza analizę, oraz sposób wykonania potrzebnych zmian w dotychczasowym układzie pomiarowo-rozliczeniowym.
Dokonanie wizji lokalnej pozwala na:

– ustaleniu stanu rzeczywistego, określeniu zakresu projektu

– określeniu ilości prac i nakładów, jakie należy ponieść w celu przebudowy układów, co jest podstawą do złożenia oferty.

– pozyskanie dokumentów wyjściowych jakimi dysponuje w tym zakresie Klient

Przebudowa układów pomiarowych najczęściej polega na:

– Wykonaniem projektu oraz uzgodnieniem go z Przedsiębiorstwem Energetycznym

– Dokonanie zmian wynikających z zatwierdzonego projektu

– Uruchomieniu układu i dopuszczeniu go do dalszej eksploatacji przez Przedsiębiorstwo Energetyczne.