Nasze usługi

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi quisquam illum qui. Pariatur dolorem, cum tempore laboriosam velit rem saepe inventore aperiam reprehenderit reiciendis impedit nemo? Nesciunt consequuntur ut laudantium.

Projektowanie

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu instalacji elektrycznych obiektów budowlanych. Zaprojektowanie odpowiedniego systemu instalacji elektrycznych czy procesu technologicznego w bezpośredni sposób przekłada się na komfort i oszczędność. Nie boimy się wyzwań i zawsze stawimy czoła trudnym zadaniom. Gdzie diabeł nie może tam APEBP pośle.


Nadzory budowlane

Pomiary ochronne

Pomiary odbiorcze pomiary uziemień oraz pomiary ochrony przeciwporażeniowej. Badania wyłączników różnicowoprądowych, zabezpieczeń, uziomów, instalacji odgromowych oraz izolacji przewodów, silników, transformatorów R15/R60 . Pomiary parametrów zasilania, harmonicznych. Okresowe badania spawarek, zgrzewarek, silników elektronarzędzi.

Pomiary parametrów zasilania

Pomiary parametrów zasilania, harmonicznych. Badanie układów SZR. Analiza współczynnika cos φ

Pomiary oświetlenia

Badania parametrów oświetlenia na stanowiskach pracy zgodnie z normą PN-EN 12464-1 i PN-EN 12464-2 oraz przepisami Kodeksu Pracy. (Ust.Z dn.26.06.1974 z p/z Kodeks Pracy Dział 10 rozdz. 3 Art 227, $-1).

Nadzory inwestorskie i protokoły odbiorcze

Wystawiam oświadczenia o zakończeniu budowy – instalacji elektrycznej. Oferuję budowlane nadzory inwestorskie obiektów. Wpisy do dzienników budowy.

Protokoły z pomiarów

Zapewniamy profesjonalne protokoły z badań zawierające tabele wynikowe, podstawę normatywną.


Specjalistyczne pomiary elektryczne

Krótki opis