Nasze usługi

Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą usług, jaką możemy Państwu zaproponować z zakresu projektowania, programowania, serwisu urządzeń elektrycznych i automatyki, pomiarów i badań odbiorczych oraz doradztwa.

Kompletację dostaw

Szafy sterownicze (układy sterowania procesami technologicznymi)

Rozdzielnie elektryczne niskiego napięcia (NN)

Rozdzielnie elektryczne średniego napięcia (SN)

Automatykę do bram i garaży

Obwody z półprzewodnikowymi układami rozruchowymi (soft-start) oraz przemiennikami częstotliwości

Kompensacja mocy biernej

 • Rozdzielnica z wbudowaną automatyczną dławikową i baterią kondensatorów

Serwis układów sterowania i napędu:

 • Serwisujemy procesy technologiczne

Układy

 • regulacji automatycznej parametrów: ciśnienia, przepływu, temperatury i poziomu
 • układy sygnalizacji alarmowej

Wykonanie oprogramowania

 • systemów automatyki PLC
 • wizualizacyjnego SCADA oraz pomoc techniczną i doradztwo

Wykonywanie systemów sterowania i napędów „pod klucz”

 • Wykonujemy automatykę klimatyzacji i prowadzenia uprawy pieczarek, boczniaka wykorzystując automatykę firm Fancom i Bielmo
 • układy sygnalizacji alarmmowej

Wykonywanie analiz:

 • wyższych harmonicznych
 • pracy sieci elektrycznej w celu eliminacji deficytu mocy biernej oraz projektowanie i montaż urządzeń kompensujących

Badania jakości napięcia:

 • pomiary spadków, wachań i zapadów napięcia mikroprocesorowym rejestratorem napięć, prądów, mocy i widma
 • pomiary zawartości harmonicznych w sieciach elektrycznych

Projektowanie:

 • systemów automatyki pzremysłowej oraz napędow i AKP
 • systemów przeciwpożarowych
 • układów pomiarowych przystosowanych do transmisji danych
 • procesów technologicznych
 • automatyki pojeduńczych szaf i urządzeń elektrycznych
 • instalacji elektrycznych domków jedno i wielorodzinnych oraz modyfikację i modernizację istniejących instalacji

Instalacje:

 • elektryczne, przemysłowe oraz w budownictwie mieszkaniowym
 • elektroenergetyczne i kablowe
 • oświetleniowe zewnętrznego i wewnętrznego
 • elektrycznych systemów ogrzewania
 • sygnalizacji przeciw pożarowej
 • klimatyzacji i wentylacji
 • uziemiające, wyrównawcze, odgromowe i ochrony przeciw-pożarowej
 • sieci komputerowych
 • sygnalizacyjne
 • przywoławcze
 • sygnalizacji stężenia CO2 i O2

Badania odbiorcze:

 • badania odbiorcze instalacji elektrycznych, zgodnie z PN-IEC 60363-6-61:2000
 • badania odbiorcze maszyn i urządzeń, zgodnie z PN-EN 60204-1
 • badania odbircze urządzeń techniki informatycznej, zgodneie z PN-EN 60950:2000
 • badania odbiorcze przyrządów pomiarowych i automatyki, zgodnie z PN-EN 61010-1
 • badania jakości napięcia: pomiary spadków, wahań i zapadów napięcia mikroprocesorowym rejestratorem napięć, prądów, mocy i widma
 • kompensacja mocy biernej
 • pomiary zawartości harmonicznych w sieciach elektrycznych i ich komputerowa analiza
 • transformatorów energetycznych
 • instalacji separowanych
 • izolacji stanowisk
 • kabli niskiego i średniego napięcia (NN i SN)

Pomiary ochronne instalacji elektrycznych:

 • sktueczności ochrony przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim instalacji i urządzeń elektrycznych
 • skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim obwodów silnoprądowych miernikiem impedancji pętli zwarcia
 • kompleksowa kontrola stanu techicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach budowlanych, zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994, art. 62, ust. 1, pkt. 2
 • rezystancji uziemień i instalacji odgromowych
 • rezystancji izolacji i próby napięciowe rozdzielni niskiego i średniego napięcia (NN i SN)
 • temperatury urządzeń rozdzielni niskiego i średniego napięcia