Borucinio

Pieczarkarnie w miejscowości Borucino

Projekt i nadzór nad urządzeniami elektrycznymi i automatyką

-Pieczarkarnia P1 18 tuneli uprawowych

-Pieczarkarnia P2 18 tuneli uprawowych

System automatyki firmy Fancom 765